Declaration at NLFF Malmö Sweden

SHOW: Declaration A story of human rights, migration, campaigns and protests told through a live performance of global-jazz music, created and performed by Tagné Tebu, with video projections from video artist Kooj Chuhan. FÖRESTÄLLNING: Declaration En berättelse om mänskliga rättigheter, migration, kampanjer och protester berättade genom ett liveframträdande med global-jazzmusik, skapad och framförd av Tagné […]